Posidonia oceanica-UNESCO Imprimir a/e

Posidonia Oceanica - UNESCO

La Posidonia Oceanica és una planta angiosperma, adaptada a la vida submarina, fonamental per a la preservació dels ecosistemes mediterranis. Actualment, la presència de prats de posidònia està retrocedint a tot el mediterrani. Alguns dels prats de posidònia més ben conservats són a Formentera.

La pérdida de estos ecosistemas capaces de secuestrar CO2 de la atmósfera y modificar la acidez del agua, puede empeorar el problema del calentamiento global y relativo cambio climático, debido a que, su desaparición, generaría una fuente de CO2 donde ahora hay una fuente de Oxígeno.
Estudios recientes han estimado que , las praderas de Posidonia oceánica pueden almacenar en el Mediterráneo hasta 25 millones de toneladas de carbono, lo que equivale a unos 90 millones de toneladas de CO2 produciendo el mismo oxígeno que la misma superficie de selva tropical.

La importància del prat de Posidonia oceanica està reconeguda i s'inclou a la Directiva d'Hàbitats de la Unió Europea com a hàbitat prioritari protegit. Els prats entre Eivissa i Formentera estan especialment ben conservats i el 1999 van ser declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Pots veure la documentació relativa aquí i aquí .


Unesco                    World Heritage

 
logo posidonia festival formentera
 
La Posidonia oceanica és una planta Mediterrània endèmica, no una alga, malgrat que a les Illes Balears se la coneix com “s'alga”.  És una autèntica planta, amb la típica organització externa de les plantes superiors: arrel, tija, fulles I una capacitat per a produir flors i fruits amb llavors.
 
Posidonia Oceanica     Posidonia Oceanica

La planta Posidonia apareix formant prats submergits d'aspecte frondós i compacte sobre fons de sorra i graves fines i gruixudes.  Necessiten aigües transparents per al seu òptim desenvolupament, per tant, la presència de densos prats en algun lloc és segell de garantia de la qualitat de les seves aigües.

Posidonia Oceanica    Posidonia Oceanica

La funció del prat, comparable a la dels boscos, és imprescindible per a l'equilibri ecològic del medi marí; depura i oxigena les aigües costaneres, creant aigües de gran qualitat i transparència, i alberga multitut d'espècies de peixos i d'invertebrats. 

Posidonia Oceanica    Posidonia Oceanica Ecostystem

   

 Posidonia Oceanica    Posidonia Oceanica on the beach

 

Els prats de Posidonia tenen un paper fonamental a la conservació i protecció de platges i dunes, zones de gran fragilitat i valor ecològic, formant esculls marins paral.lels a la costa, elevant-se de 1'5 a 2 metres d'alçada, la qual cosa crea una escullera natural que disminueix l'acció de les onades. A les platges, les fulles mortes formen barreres contra els efectes de l'erosió causada pels temporals d'hivern i, entre temporal i temporal, aquestes fulles mortes queden enterrades sota les noves aportacions de sorra, atrapant-la i fixant així la platja.

Posidonia Oceanica and the beaches

 

Posidonia Oceanica and sea and dunes ecosystem preservation

 

 

Els principals factors que amenacen els prats de Posidonia són les obres marítimes, la contaminació d'aigües costaneres, la generació de platges artificials, la retirada de fulles mortes que arriben a les platges i l'ancoratge massiu d'embarcacions.

Estos ecosistemas, que ocupan aproximadamente medio millón de kilómetros cuadrados (km2), se encuentran en regresión a escala global, con una tasa de pérdida estimada del 1-2% anual, cuatro veces superior a la tasa de pérdida de los bosques tropicales; en el Mediterráneo, esta cifra se eleva hasta alcanzar el 5%. Además, el lento crecimiento de estas plantas (2 cm/año) y su escasa producción de semillas hacen que las pérdidas sean irreversibles, ya que la recuperación de una pradera requiere varios siglos.


Tots els materials cedits amablement per   Associació de llicenciats en Ciències del Mar de les Illes Balears  


logo posidonia festival formentera
 
EnglishSpanishCatalanItalian
Inici
Nova Web Posidonia Festival
Enllaços
Sobre nosaltres
Edicions 2015
Edicions Anteriors
Formentera 2010-2008