Aquí unes accions que hem desenvolupat per a garantir el mínim impacte ambiental

 

sustainability-actions

sustainability-actions

 

festival sustainability

 

Posidonia Festival és un ecoesdeveniment que es preocupa per la sostenibilitat

Amb la finalitat de dur a terme un EcoFestival veritable és necessari adoptar, progressivament, mesures concretes que puguin posar en pràctica els conceptes de Responsabilitat i Sostenibilitat.

L’organització del Posidonia Festival ha estat desenvolupant algunes accions per a reduir l’impacte del Festival, globalment en el medi ambient i localment. Bo i axí, tots hem de ser conscients que malgrat que l’organització del Festival està assumint les seves responsabilitats amb el medi ambient, això no serà suficient sense la responsabilitat de totes les organitzacions i de cadascun dels participants.

La producció de l’esdeveniment realitza accions cap a la sostenibilitat, d’acord amb els recursos disponibles i amb especial atenció a la innovació.

 

Posidonia Festival

Energia

La producció de l’esdeveniment té cura de la reducció del consum energètic, per exemple a través de ilumincación LED i de baix consum, i desenvolupa accions per maximitzar l’ús d’energies renovables, per exemple alimentant l’escenari a través d’energia solar o bicigeneradors.

Rubbish collecting

Recollida de brossa i reciclatge

La brossa va ser recollida en contenidors diferents per tal de ser reciclada posteriorment, en la mesura del posible, en cooperació amb els Ajuntament involucrats.

recycled decorations

 

Decoracions

Les decoracions del festival s’han ideat, projectat i realitzat seguint els principis del reciclatge i del menor impacte ambiental possible, la gran part dels materials utilitzats han estat materials reciclats.

 

Installation with recycled materials

 Tallers, instal.lacions, activitats

Durant el Posidonia Festival van realitzar-se tallers (per a nens i adults) , instal•lacions I activitats centrades en temàtiques ecològiques com el reciclatge, les energies renovables, limpeza creativa de platjes, protecció dels ecosistemes. Totes les activitats es van realizar seguint els principis del reciclatge i l’estalvi energètic.

 

electric bicycle

Transport elèctric i col•lectiu

L’organització del festival promou l’us del transport elèctric i col•lectiu , enlloc del transport privat, com els transports públics, el carsharing, i vehícles elèctrics.

 Tasting

 

Productes locals – Km zero

L’organització del Festival promou el consum de productes locals i Km 0 en tots els sectors, des de l’alimentació (preferiblement ecològica) fins a la logística, seleccionant els proveïdors en base a criteris de sostenibilitat.

 

Decorations infopoint

Reducció del consum de plàstics i paper

Entre les accions de comunicación i producción que posen particular atenció al respecte al mediambient, hi ha:

–    Us majoritari de mitjans i suports digitals, enlloc del paper o del plàstic
–    Us de paper ecològico i altres materials reciclats

 

Plàstics biodegradables

L’organització del Posidonia festival va utilizar principalment plàstic biodegradable per als serveis de càtering. Aquests plàstics estaven fets de Mater-Bi.